Čarobna kuhinja - Lakše sa dijabetesom - Za osobe koje žele zdravo da se hrane Čarobna kuhinja - Lakše sa dijabetesom - Za osobe koje žele zdravo da se hrane Čarobna kuhinja - Lakše sa dijabetesom - Za osobe koje žele zdravo da se hrane Čarobna kuhinja - Lakše sa dijabetesom - Za osobe koje žele zdravo da se hrane Čarobna kuhinja - Lakše sa dijabetesom - Za osobe koje žele zdravo da se hrane Čarobna kuhinja - Lakše sa dijabetesom - Za osobe koje žele zdravo da se hrane

Ugljeni hidratiUgljeni hidrati

Ugljeni hidrati (u tabelama u receptima UH) su, od svih prehrambenih sastojaka koje svakodnevno unosimo u organizam, najznačajniji izvor energije. Trebalo bi da čine 50-60% ukupnog dnevnog unosa energije. Jedan gram ugljenih hidrata razgradnjom daje oko 4 kcal (kilokalorije) energije, isto kao i jedan gram proteina, a jedan gram masti daje oko 9 kcal, dva puta više od ugljenih hidrata i belančevina.

Ugljeni hidrati se dele na jednostavne šećere ili monosaharide, oligosaharide i složene šećere ili polisaharide.

Monosaharidi su sastavljeni samo od jednog molekula ugljenih hidrata. U hrani, od monosaharida nalazimo uglavnom glukozu i fruktozu (nalazi se u medu, voću i voćnim proizvodima, a zove se i voćni ili grožđani šećer). Glukoza je glavni monosaharid u našoj krvi, čija koncentracija mora uvek biti unutar određenih granica (3-6 mmol/l), kako bi se svim tkivima, a najpre mozgu, osigurao dovoljan izvor hrane i energije.

Oligosaharidi su šećeri sastavljeni od 2-10 jedinica monosaharida. U ishrani su najznačajniji disaharidi, sastavljeni od 2 jedinice monosaharida. Najpoznatiji disaharidi su saharoza ili “beli šećer” i laktoza (mlečni šećer).

Polisaharidi su složeni ugljeni hidrati građeni od velikog broja monosaharidnih jedinica, a najpoznatiji su skrob, koga ima najviše u zrnevlju žitarica, glikogen (životinjskog porekla) i razna dijetna vlakna.
 NovostiNovosti

O količini voća u ishrani osoba sa dijabetesom, sa Violetom Orešković Ćurčić, autorom kuvara "Čarobna kuhinja...