Čarobna kuhinja - Lakše sa dijabetesom - Za osobe koje žele zdravo da se hrane Čarobna kuhinja - Lakše sa dijabetesom - Za osobe koje žele zdravo da se hrane Čarobna kuhinja - Lakše sa dijabetesom - Za osobe koje žele zdravo da se hrane Čarobna kuhinja - Lakše sa dijabetesom - Za osobe koje žele zdravo da se hrane Čarobna kuhinja - Lakše sa dijabetesom - Za osobe koje žele zdravo da se hrane Čarobna kuhinja - Lakše sa dijabetesom - Za osobe koje žele zdravo da se hrane

Prof. dr Svetislav Milenković, oftamologProf. dr Svetislav Milenković, oftamolog

Novembar 2014.

"Poslednjih godina sve je zastupljenije mišljenje da dijabetes predstavlja posebno stanje organizma koje može dovesti do različitih komplikacija, što definiše bolest, a u slučaju da se ne vodi računa o određenim pravilima i specifičnostima, koje definišu međusobme odnose ishrane i fizičke aktivnosti.

Kod dijabetesa metabolički procesi u organizmu mogu biti ozbiljno poremećeni, ali postoje načini da se te biološke greške isprave.

Postoje dva puta:
‒ dobra kontrola i praktično normalan život
‒ loša kontrola i niz različitih komplikacija

Kao oftalmolog video sam ozbiljne komplikacije na očnom dnu kod osoba koje su loše kontrlisale dijabetes i nasuprot njima,  one sa minimalnim promenama ili bez promena na oku, kod kojih je metabolička kontrola bila dobra.

Poseban izazov predstavlja ishrana mesnim proizvodima. Ona je od bitnog značaja kod oba tipa dijabetesa, posebno tipa 1 jer obezbeđuje dovoljno proteina, vitamina i minerala. Unošenje mesnih proizvoda kod dijabetičara mora biti plansko i precizno dozirano, pogotovo što u naučnim krugovima postoje i neka suprostavljena gledišta. Vazno je da se koriste određene vrste mesa u određenoj količini i da je priprema urađena na odgovarajući način.

U tekstu koji sledi autor je jasno, pregledno i iscrpno iznela konkrene preporuke i ideje za pripremu  većeg broja mesnih jela.  Uložen je ogroman trud ali su rezultati dragoceni. Svaka osoba obolela od dijabetesa na lak način dobija predlog za raznovrsnu i bezbednu ishranu koja uključuje konzumiranje mesa.

Posebno kompleksna i osetljiva tema o ishrani mesnim produktima kod osoba obolelih od dijabetesa postaje lako razumljiva i prihvatljiva kroz ovaj tekts. Zato ga preporučujem uz veliko zadovoljstvo što je ovako savremen pristup dostupan i u našoj sredini."NovostiNovosti

O količini voća u ishrani osoba sa dijabetesom, sa Violetom Orešković Ćurčić, autorom kuvara "Čarobna kuhinja...